Poesia di Enza Giurdanella


Vai ai contenuti

Caelum Iblae

Collana Editoriale

ôNa cas¨zza bulurýdda visitÓi. Caelum Iblae ri t¨tti šiamÓta, ammiŔnzu a li scal¨na ancastunÓtaö.


Caelum Iblae


Cas¨zza bulirýdda
pi na výa ri Ra¨sa ╠bbila.

Tra scal¨na ancastunÓta
c˛mu na pŔtra prizi¨sa
Ŕ dda pusÓta,
s¨pra ˘ šiŔlu sbranticÓta.

└vi m¨ra ri pŔtra výva,
ri pýši antýca basulÓti
c˛mu 'n tappýtu prizi¨su
'n tŔrra stirÓti,
rinniŔnnila arigghinÓli
all'u˛cci ri c¨i la sÓpi taliÓri.

ScÓli e scalýddi
ti pu˛rtunu a li šŔla,
ri ¨nni si pu˛nu cuntimprÓri
li biddýzzi particulÓri
ri 'm paisiŔddu 'ncantÓtu
ri st˛ria ampastÓtu.
A c¨bbula ri na criŔsa
si po' tuccÓri
e se l'u˛cci pýcca pýcca cÓli:
cÓsi, strat¨zzi, scalunÓti,
maccitŔddi prufumiÓti.

Ahů ! Chi šiÓuru spišiÓli
pi sti výi antrucciniÓti
ca nt˘ passÓtu arriniŔsciunu
a traspurtÓri t¨tti ddi gghŔnti
pr˛nti a scutÓri a v¨ši
ri ddi facci¨zzi bulurýddi
ca pi sti strat¨zzi ancuticciÓti
vu˛nu sýri anc˛ra taliÓti.

ôUna casetta graziosa visitai. Cielo di Ibla da tutti chiamata, in mezzo ad una scalinata incastonataö.


Caelum Iblae

Casetta graziosa \ per una via di Ragusa Ibla.\ Tra scale incastonata \ come una pietra preziosa \ Ŕ lÓ posata \ sopra al cielo aperta \ Ha mura di pietra viva, \ di pece antica pavimenti \ come un tappeto prezioso \ a terra stirati \ rendendola originale \ agli occhi di chi sa guardare. \ Scale e scalette \ ti portano ai cieli \ da dove si possono contemplare \ le bellezze particolari \ di un paese incantato \ di storia impastato. \ La cupola di una chiesa \ si pu˛ toccare \ e se gli occhi poco poco abbassi: \ case, stradine, scalinate, piante profumate. \ Ahů! Che profumo speciale \ per queste vie attorcigliate \ che nel passato riescono \ a trasportare tutta quella gente \ pronta ad ascoltare la voce \ di quelle faccine belle \ che per queste stradine acciottolate \ vogliono essere ancora guardate.



Torna ai contenuti | Torna al menu